Bugun...VII. ESRUC TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) VII. Olağan Toplantısı Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. Amman Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya bu yıl Türkiye ve farklı ülkelerden 50 üniversite rektörü ve uluslararası ilişkiler birimlerinden heyetler katıldı.

facebook-paylas
Tarih: 02-05-2018 09:40

VII. ESRUC TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) VII. Olağan Toplantısı Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. Amman Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya bu yıl Türkiye ve farklı ülkelerden 50 üniversite rektörü ve uluslararası ilişkiler birimlerinden heyetler katıldı.
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan ve 30 ülke ve üniversiteyle başlayıp kısa sürede dünyanın farklı coğrafyalarından bilim, teknoloji, sosyal faaliyetler ve kültürel ilişkilerin gelişmesine öncü olunması noktasında önemli mesafeler alan toplantılarının bu yıl 7.'si düzenlendi.
Bilimsel iş birliğini yaygınlaştırmak için üye ülkeler arasında burs dâhil, öğrenci, öğretim üyesi değişimi, teknik ve akademik imkânların paylaşımı hususunda protokollerin imzalanacağı ESRUC, ülkelerin kültürel anlamda birbirlerini tanımaları açısından da büyük önem taşıyor.
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Adel Tweisi'nin de olduğu ve Türkiye, Ürdün, Afganistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Malezya ve İtalya gibi birçok ülkeden yaklaşık 50 Üniversite Rektörü ve çok sayıda akademisyenin katıldığı açılış toplantısında yapılan konuşmalarda dünyada önümüzdeki yarım yüzyıla ilişkin demografik öngörülerin, dünya nüfusunun artışına ve ortalama yaşam süresinin yükselişine işaret edilerek, bu demografik projeksiyonun doğal olarak yükseköğretime olan talebi de artıracağını vurgulandı.
Türk Üniversiteleri adına açılış programında konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, “Yükseköğretim alanının önümüzdeki süreçte büyük bir fırsat penceresi ve potansiyeli olarak karşımıza çıkacağına vurgusundan hareketle Çomaklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli küresel mücadele alanlarından birisinin de nitelikli insan gücü var edebilme ve global ölçekte bu nitelikteki insan kaynağını çekebilme potansiyelinin olacağını” ifade etti. Siyasi ve ticari baskıların arttığı, safların gün be gün yeniden belirlendiği ve değiştiği, güçlünün tahakkümünün arttığı, hürriyetlerin kısıtlandığı, insanların topraklarından edilerek aç ve susuz ölüme terk edildiği bir dünyada olduğumuzu söyleyen Rektör Çomaklı: "Yaşatılan bütün bu zulümlerin bir an evvel sonlandırılması için, adalete, diyaloga, barış ve sevgiye, insan olma eşitliğine, işbirliğine, insan hakları ve hürriyetlerine ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ve bunun da ancak bilgiye sahip olmakla sağlanabileceğini anlamaktayız. Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yükseköğretim alanında da kardeş halkların yararı yönünde geliştirilmesi imkanlarını ele almalı, fırsatlar oluşturmalı, değerlendirmeliyiz. Yükseköğretim alanı tüm dünyada oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Ülkeler bir taraftan artan talebi karşılamak üzere yükseköğretim sistemlerini genişletirken diğer taraftan da kendi yükseköğretim sistemlerini uluslararası alana taşımaktadırlar. Türkiye'de de yükseköğretim alanında son yıllarda hem önemli bir büyüme hem de uluslararası parametrelerdeki hızlı değişmelere eşlik edecek şekilde önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Üniversitemiz de bu bağlamda bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın başlattığı Yeni YÖK anlayışı, üniversitelerin bulundukları bölgeye daha çok katkı vermesini sağlıyor. Yeni YÖK, paydaşlarla iş birliği ve sinerji oluşturmayı hedefliyor. Bu yeni sistemin öngördüğü konulardan biri de, üniversitelerin sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi bölgenin ihtiyaçlarına uyarlayarak, belirli alanlarda ihtisaslaşmaları ve uzmanlaşmalarıdır. YÖK'ün Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle önüne hedef olarak koyduğu, Bologna sürecinden kopmadan ülkeler arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması kapsamında iş birliklerinin kurumsal anlamda başlaması zorunludur. Yükseköğretim sistemi ortak mezun yeterlilik ve kalite güvencesi süreçleri, yeterliliklerin tanınması, ortak kredi sistemi ile hareketlilik ve değişim sistemleri, her düzeyde ortak diploma programlarının oluşturulması güçlü bir network oluşturulması ve araştırma alanı kurulmasını biz de önemsiyoruz. Kurulacak bu güçlü bağların oluşturacağı ağ, küresel yükseköğretim sisteminde Ülkelerimizin bilim hayatlarının istiklâlini de sağlayacaktır. Avrupa yükseköğretim alanının bir parçası olarak İslâm ülkelerinde ortak bir yükseköğretim sisteminin oluşmasını sağlamak ülkemiz için olduğu gibi Üniversitemiz için de oldukça önemlidir. Bu toplantımızın özgün çözümler geliştirme olgunluğuna sahip bir toplantı olması, Ülkelerimizin her bakımdan ilerlemesine vesile olması, daha vizyoner ve daha somut ulaşılabilir hedeflerle gerçekleştireceğimiz toplantılara bir adım oluşturması temennilerimle saygılarımı sunuyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Programın ardından Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz, katılımcılar onuruna resepsiyon verdi. Resepsiyona; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Türkiye'den ve yurtdışından gelen üniversite rektörleri ile Amman Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yöneticileri gibi üst düzey yetkililer katıldı.
Üniversitelerarası öğrenci ve öğretim alanı hareketliliğini, ortak bilimsel çalışma yapma, ortak lisansüstü programların faaliyete geçirilmesi amacına yönelik olarak Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay; Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İmad Ebu Kişik ve Ürdün Al-Qasemi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baohar Saad arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, Amman Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarını inceleyerek, öğrenci ve akademik danışmanlarından mevcut akademik altyapı, yapılan çalışmalar, müfredat ve öğrenci değişim programları hakkında karşılıklı görüşmelerde bulundu.Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) VII. Olağan Toplantısı Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. Amman Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya bu yıl Türkiye ve farklı ülkelerden 50 üniversite rektörü ve uluslararası ilişkiler birimlerinden heyetler katıldı.
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan ve 30 ülke ve üniversiteyle başlayıp kısa sürede dünyanın farklı coğrafyalarından bilim, teknoloji, sosyal faaliyetler ve kültürel ilişkilerin gelişmesine öncü olunması noktasında önemli mesafeler alan toplantılarının bu yıl 7.'si düzenlendi.
Bilimsel iş birliğini yaygınlaştırmak için üye ülkeler arasında burs dâhil, öğrenci, öğretim üyesi değişimi, teknik ve akademik imkânların paylaşımı hususunda protokollerin imzalanacağı ESRUC, ülkelerin kültürel anlamda birbirlerini tanımaları açısından da büyük önem taşıyor.
Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz ile Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Adel Tweisi'nin de olduğu ve Türkiye, Ürdün, Afganistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Malezya ve İtalya gibi birçok ülkeden yaklaşık 50 Üniversite Rektörü ve çok sayıda akademisyenin katıldığı açılış toplantısında yapılan konuşmalarda dünyada önümüzdeki yarım yüzyıla ilişkin demografik öngörülerin, dünya nüfusunun artışına ve ortalama yaşam süresinin yükselişine işaret edilerek, bu demografik projeksiyonun doğal olarak yükseköğretime olan talebi de artıracağını vurgulandı.
Türk Üniversiteleri adına açılış programında konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, “Yükseköğretim alanının önümüzdeki süreçte büyük bir fırsat penceresi ve potansiyeli olarak karşımıza çıkacağına vurgusundan hareketle Çomaklı, içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli küresel mücadele alanlarından birisinin de nitelikli insan gücü var edebilme ve global ölçekte bu nitelikteki insan kaynağını çekebilme potansiyelinin olacağını” ifade etti. Siyasi ve ticari baskıların arttığı, safların gün be gün yeniden belirlendiği ve değiştiği, güçlünün tahakkümünün arttığı, hürriyetlerin kısıtlandığı, insanların topraklarından edilerek aç ve susuz ölüme terk edildiği bir dünyada olduğumuzu söyleyen Rektör Çomaklı: "Yaşatılan bütün bu zulümlerin bir an evvel sonlandırılması için, adalete, diyaloga, barış ve sevgiye, insan olma eşitliğine, işbirliğine, insan hakları ve hürriyetlerine ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ve bunun da ancak bilgiye sahip olmakla sağlanabileceğini anlamaktayız. Ülkelerimiz arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yükseköğretim alanında da kardeş halkların yararı yönünde geliştirilmesi imkanlarını ele almalı, fırsatlar oluşturmalı, değerlendirmeliyiz. Yükseköğretim alanı tüm dünyada oldukça dinamik bir yapıya sahiptir. Ülkeler bir taraftan artan talebi karşılamak üzere yükseköğretim sistemlerini genişletirken diğer taraftan da kendi yükseköğretim sistemlerini uluslararası alana taşımaktadırlar. Türkiye'de de yükseköğretim alanında son yıllarda hem önemli bir büyüme hem de uluslararası parametrelerdeki hızlı değişmelere eşlik edecek şekilde önemli dönüşümler yaşanmaktadır. Üniversitemiz de bu bağlamda bir dönüşüm sürecine girmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın başlattığı Yeni YÖK anlayışı, üniversitelerin bulundukları bölgeye daha çok katkı vermesini sağlıyor. Yeni YÖK, paydaşlarla iş birliği ve sinerji oluşturmayı hedefliyor. Bu yeni sistemin öngördüğü konulardan biri de, üniversitelerin sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi bölgenin ihtiyaçlarına uyarlayarak, belirli alanlarda ihtisaslaşmaları ve uzmanlaşmalarıdır. YÖK'ün Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle önüne hedef olarak koyduğu, Bologna sürecinden kopmadan ülkeler arasında yeni bir yükseköğretim alanının oluşturulması kapsamında iş birliklerinin kurumsal anlamda başlaması zorunludur. Yükseköğretim sistemi ortak mezun yeterlilik ve kalite güvencesi süreçleri, yeterliliklerin tanınması, ortak kredi sistemi ile hareketlilik ve değişim sistemleri, her düzeyde ortak diploma programlarının oluşturulması güçlü bir network oluşturulması ve araştırma alanı kurulmasını biz de önemsiyoruz. Kurulacak bu güçlü bağların oluşturacağı ağ, küresel yükseköğretim sisteminde Ülkelerimizin bilim hayatlarının istiklâlini de sağlayacaktır. Avrupa yükseköğretim alanının bir parçası olarak İslâm ülkelerinde ortak bir yükseköğretim sisteminin oluşmasını sağlamak ülkemiz için olduğu gibi Üniversitemiz için de oldukça önemlidir. Bu toplantımızın özgün çözümler geliştirme olgunluğuna sahip bir toplantı olması, Ülkelerimizin her bakımdan ilerlemesine vesile olması, daha vizyoner ve daha somut ulaşılabilir hedeflerle gerçekleştireceğimiz toplantılara bir adım oluşturması temennilerimle saygılarımı sunuyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Programın ardından Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyük Elçisi Murat Karagöz, katılımcılar onuruna resepsiyon verdi. Resepsiyona; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile Türkiye'den ve yurtdışından gelen üniversite rektörleri ile Amman Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yöneticileri gibi üst düzey yetkililer katıldı.
Üniversitelerarası öğrenci ve öğretim alanı hareketliliğini, ortak bilimsel çalışma yapma, ortak lisansüstü programların faaliyete geçirilmesi amacına yönelik olarak Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Metin Orbay; Filistin Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İmad Ebu Kişik ve Ürdün Al-Qasemi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baohar Saad arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, Amman Prenses Sümeyye Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarını inceleyerek, öğrenci ve akademik danışmanlarından mevcut akademik altyapı, yapılan çalışmalar, müfredat ve öğrenci değişim programları hakkında karşılıklı görüşmelerde bulundu.
Bu haber 6291 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI