Bugun...T.C. AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KATI YAKIT VE KURULUK 2021-20222


facebook-paylas
Tarih: 02-09-2021 08:30

T.C. AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI  KATI YAKIT VE KURULUK 2021-20222

KATI YAKIT VE KURULUK 2021-2022 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/501677
1-İdarenin
a) Adı : AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK 
  BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 05100 
  AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582527509 - 3582527420
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KATI YAKIT VE KURULUK 2021-2022
b) Niteliği, türü ve miktarı : KATI YAKIT 2020-2021 1. 
  ODUNLAR(KURULUK)24500KG , 2.KÖMÜRLER(İTHAL 
  KARPUZ) 445000KG, 3.KÖMÜRLER (SOBALIK 
  PORTAKAL 30000KG
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastaneler, Entegre Sağlık 
  Tesisleri (İl Sağlık Müdürlüğü , Gümüşhacıköy, Taşova )
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün 
  içersinde işe başlayacak olup, sözleşme süresi içinde İl 
  Sağlık Müdürlüğümüze Bağlı Hastanelere Entegre Sağlık 
  Tesisleri peyder pey depolarına teslim edilecektir. 
  Müdürlüğümüzün talebi üzerine sobalık portakal kömürler 
  ek listede(şartname) sağlık evlerine tek seferde teslim 
  edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 (beş) takvim 
  günü içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati : 24.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi 
  (Fetfiye Mah. Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Amasya 3. 
  Kat Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- İthal katı yakıt (kömürler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Kontrol / Uygunluk Belgesi
2 - Yerli katı yakıtların (kömür) satışa sunulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Uygunluk İzin Belgesi
3 - Dağıtıcılar için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
4 - İthal kömürler için herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi
5 - Herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontorlü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili laboratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilşkin analiz raporlarının teklif mektubu içerisinde sunulması zorunludur. Sunulan analiz raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 166 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI