Bugun...OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ UYGULAMA MUTFAĞINA MALZEME ALIMI AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ


facebook-paylas
Tarih: 13-11-2020 08:26

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ UYGULAMA MUTFAĞINA MALZEME ALIMI AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ UYGULAMA MUTFAĞINA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/591707
1-İdarenin
a) Adresi : Şeyhcui Mh., 05100 Merkez/Amasya Şeyhcui Mh., 05100 
  Merkez/Amasya 05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582526200 - 3582526211
c) Elektronik Posta Adresi : melek.kose@amasya.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM MALZEME ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri P.K. 05100 Merkez / 
  AMASYA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde 
  yüklenici malzemelerin teslimini teknik şartnameye uygun 
  şekilde gerçekleştirecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek 
  Yüksekokulu Müdürlüğü / Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu 
  Üzeri P.K. 05100 Merkez
b) Tarihi ve saati : 27.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 İstekliler teknik şartnameye cevapları içeren dökümanları onaylı (imzalı kaşeli) bir şekilde teklif zarfında sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Üniversitesi Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü / Şeyhcui Mah. Yağmur Köyü Yolu Üzeri P.K. 05100 Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 1956 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI