Bugun...KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


facebook-paylas
Tarih: 21-12-2020 08:30

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 Kalem Kırtasiye Malzeme alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/688032
1-İdarenin
a) Adresi : FETHİYE MAH. ÇELEBİ MEHMET CAD. NO:10/1 
  05100 AMASYA MERKEZ/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3582527509 - 3582527420
c) Elektronik Posta Adresi : amasya@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 KALEM KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Amasya Üniversitesi 
  Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  MerzifonADSM Taşova Devlet Hastanesi Gümüşhacıköy 
  Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihleri : Yüklenici firmanın sözleşmeyi imzalanmasını müteakip 
  365 gün süreyle ilgili hastanelerin ve Müdürlüğümüzün 
  ambar depolarına peyder pey teslim yapılacaktır. 
  Siparişler telefon veya faks yolu ile yapılacak olup 5 (beş) 
  iş günü içerisinde hastane depolarına teslim edilecektir.
  Ayrıca teslimatlar mesai saatleri içerisinde (08:00 & 17:00) 
  yapılacak olup haricinde mal teslimi yapılamayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi 
  (Fetfiye Mah.Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Amasya
b) Tarihi ve saati : 07.01.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler Teknik şartnamede istenen ürünlerin numunelerini, katalog, broşür vb tanıtım materyalini teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Numunesi istenen malzemenin numunesi ihale saatinden önce komisyona teslim edilecektir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Numuneler üzerinde  mutlaka Firma kaşesi  ihale kalem sıra no,malzemenin adı ve markası yazılacaktır. Teknik şartnamede numunesi istenen kısımlar için numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi (Fetfiye Mah.Çelebi Mehmet Caddesi No:10/1 Amasya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                                                             Dr.Öner NERGİZ
                                                                                                           İl Sağlık MüdürüBu haber 1943 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI