Bugun...KARAHOCAGİL, “OSB'LERİN DEVLET DESTEĞİ İLE GELİŞİMİ HIZ KAZANDI”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Amasya'mıza; Merzifon OSB, Suluova OSB, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, Amasya Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından. Sn. Cumhurbaşkanımızın katkıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da uygun görmesiyle, Amasya Taşova karma Organize Sanayi Bölgesi 363 sicil numarası ile kurulmuştur” ded

facebook-paylas
Tarih: 21-01-2022 08:03

KARAHOCAGİL, “OSB'LERİN DEVLET DESTEĞİ İLE GELİŞİMİ HIZ KAZANDI”

Ak Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, “Amasya'mıza; Merzifon OSB, Suluova OSB, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, Amasya Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından.  
Sn. Cumhurbaşkanımızın katkıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da uygun görmesiyle, Amasya Taşova karma Organize Sanayi Bölgesi 363 sicil numarası ile kurulmuştur” dedi.
Karahocagil mecliste yaptığı açıklamada OSB'lere yatırımların iş birliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırladığını söyledi. 
 OSB 'LERİN GELİŞİMİ DEVLET DESTEKLERİYLE HIZ KAZANMIŞTIR 
Karahocagil açıklamasının devamında, “Ülkemizde sanayinin gelişmesine büyük katkı sağlayan, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefleyen Organize Sanayi Bölgeleri uygulamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır. 

Türkiye'de Bursa ile başlayan OSB sürecinin, bugün gelinen noktada tüm ülkemizde düzenli bir yapıya büründüğü görülmektedir. Sanayinin, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulan OSB lerin gelişimi son yıllarda artan devlet destekleriyle hız kazanmıştır. 
Ülkemizdeki Organize Sanayi Bölgelerinin gelişimine göz attığımızda, 2002 yılında ülkemizde 192 OSB kuruluyken, 2003-2021 yılları arasında 140 OSB kurulmuş ülkemizdeki toplam OSB sayısı da 332'ye ulaşmıştır. Ülkemizdeki tüm illerde organize sanayi bölgesi kurularak, yatırım yeri sorunu tümüyle ortadan kaldırılmıştır. Altyapı inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen OSB'lerde doluluk oranı yüzde 83'lere ulaşmıştır.
Üretime geçen OSB'lerdeki 55.562 parselde ise yaklaşık 2.2 Milyon kişiye iş imkânı sağlanmıştır. OSB'lerdeki boş parsellerin tahsisinin yapılarak inşaatlarının tamamlanmasıyla birlikte 2023 hedefimiz; tüm OSB'lerdeki istihdamın 2.5 milyona ulaşmasını sağlamaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 2021 yılı sonuna kadar 213 OSB projesi tamamlanarak sanayicimizin hizmetine sunulmuştur. Tamamlanan bu projeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 2022 yılı fiyatlarıyla toplam 17.5 Milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır.
Bilindiği üzere ülkemizin kalkınma hamlesinde çok önemli bir paya sahip olan sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, çevresel dengelerin korunarak verimliliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinde önemli bir rol üstlenen organize sanayi bölgeleri, aynı zamanda sunduğu istihdam imkanları özelliğiyle de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. 
2021 yılında ise toplamda 65 bin kişiye daha istihdam imkânı sunacak olan toplamda 18 OSB (altyapı-arıtma) projesi inşaatını da tamamlayarak sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca OSB uygulamalarına yönelik istikrarlı devlet desteğinin sağlanmasına devam edilecektir.
OSB'lerde yer alan sanayicilerimiz; uluslararası standartlara uygun yatırım ortamlarında üretim yaparak, sürdürülebilir rekabet gücünün çok daha önemli hale geldiği dünya ekonomisinde, daha fazla rekabet gücü kazanabilmektedir” şeklinde konuştu 
OSB'ler; yatırımların iş birliğiyle yapılmasına, enerji, çevre ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve kalite standardının yükselmesine zemin hazırlamaktadır. 
OSB'de üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan tek durak ofis hizmetlerinin (ruhsat, izin, abonelik) düşük maliyetli ve hızlı şekilde verilmesi bürokratik engellerin azaltılmasını da sağlamaktadır. OSB'lerde yer alan firmalar OSB'lerdeki gayrimenkullere ilişkin olarak emlak vergisi, bina inşaat harcı ve yapı kullanma izin harcı, tevhit, ifraz, devir-tescil ve cins değişikliği işlemleri harçları, damga vergisi muafiyetinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca, belirli ilçelerde yer alan OSB'lerdeki yatırımcılar arsa tahsisi desteğinden de faydalanma imkânına sahiptirler. Bunun yanı sıra yapı denetim firmalarına ödenecek bedel %35'i geçmemek üzere indirimli uygulanmaktadır.
OSB'lerin temel faydalarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür,
Özel sektör yatırımlarının planlı bölgelere yönlendirilmesi,
Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması,
Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının önüne geçilmesi, 
Fabrikaların önceden planlanmış bir arazi üzerine yerleştirilmeleri,
Altyapının gereksinmelere uygun olarak planlanması,
İşletmelerin ulaştırma, elektrik, su, kanalizasyon ve sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetlerinden birlikte yararlanmaları,
Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir alt yapı ve ortak sosyal tesisler gibi ortak hizmet alanlarının oluşturulması, 
Ortak arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi, 
Sanayi işletmelerinin birbirleriyle iş birliği ve uyum içinde üretim yapmaları, 
Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir program içinde üretim yapmaları; üretimde verimlilik ve kârlılık sağlanması, 
OSB'lerin devlet gözetiminde kendi organlarınca yönetilmesi,
Kentlerin sağlıklı ve planlı gelişmelerinin sağlanması.
Ayrıca, OSB uygulamalarıyla, bölgesel hammadde kaynaklarının aynı yörede işlenebilmesiyle, başka bölgelerde gerçekleştirilen ara mal üretimlerinin mamul üretime dönüştürülmesi ile kırsal ve kentsel ekonomilerin canlılık kazanmasına katkı sağlanmaktadır. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın OSB'lere yönelik genel politikası; Organize Sanayi Bölgelerinin marka oluşturacak cazibe merkezleri haline gelmesi ve OSB'lerin tam kapasiteyle faaliyete geçebilmeleri için sürdürülebilir tedbirlerin alınmasıdır.
OSB'lerde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve okul-sanayici işbirliğini geliştirmek üzere, organize sanayi bölgelerinde ortaöğretim düzeyinde resmi ve özel mesleki ve teknik eğitim veren Anadolu lisesi (teknik kolej) açılmasının desteklenmesini sağlamak ve böylece mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak için ilki 06/10/2012 tarihinde ikincisi de 29 Mart 2017 tarihinde olmak üzere Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır. 
Ayrıca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Kasım 2021 tarihinde imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında;
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde “OSB Mesleki Eğitim Merkezi” irtibat bürosu kurulması,
OSB'lerde mesleki eğitim merkezi programı (MEMP) uygulamalarının yaygınlaştırılması ile işletmelerde çalışanların eğitim-öğretime katılımların artırılması,
OSB'lerde çalışanların kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tanıtımı ve katılımların artırılması,
Protokol kapsamındaki okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile OSB yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim/işbaşında eğitim/uzaktan eğitim düzenlenmesi,
Okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi ve temrinlik malzeme desteği sağlanması,
Mezun öğrencilerin istihdamına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Bu protokol ile sanayi sektöründe yaşanan hızlı dönüşümleri yerinde tespit edecek, bunların eğitime hızla adaptasyonunu sağlayacağız. Eşgüdüm içinde, sanayi sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak, verilecek ciddi teşviklerle de istihdamı geliştireceğiz.
Sanayi sektöründe çalışan kadınlarımızın, çocuklarının eğitimi ve gelişimi için faaliyete bulunan OSB'lerde kreş açılması için çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.
OSB MEVZUATIMIZ İHTİYAÇ OLDUKÇA GÜNCELLENMEKTEDİR
2023 hedefleri sanayide yüksek teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısı geçişi hedeflemektedir diyen Karahocagil , “Bu hedeflere ulaşabilmek için planlı sanayinin gelişimine imkân sağlayan organize sanayi bölgelerinin desteklenmesi gerekmektedir. 
Bölgelerden ve sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda OSB mevzuatımız ihtiyaç oldukça güncellenmektedir. Günümüz koşullarına uygun olarak güncellenen mevzuatımız ile sanayicilerimize dünya standartlarında yatırım ortamı sunmaya çalışıyoruz.
Bilindiği üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı kapsamında Bakanlığımızın birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmek için sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretim geliştirilerek, kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması yolunda OSB'lerin “yeşil ve sürdürülebilir üretim alanlarına” dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Bakanlığımızın ilgili birimleri ve diğer kurumlardaki paydaşlarıyla birlikte sertifikasyon sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar hızla yapılmakta olup gerekli mevzuat altyapısı da hazırlandıktan sonra Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemin hayata geçirilmeye başlanacak ve bu sistemle sanayi bölgelerimiz performans göstergelerindeki gelişmeye bağlı olarak puanlandırılarak Yeşil OSB sertifikalarına sahip olacaklardır.
OSB'lerimizin Yeşil OSB'lere dönüşümünü hızlandıracak yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası Türkiye OSB Projesi başlatılmış olup Dünya Bankasından temin edilen 300 Milyon Dolar tutarından kredi OSB Tüzel Kişiliklerine kullandırılacaktır. 
Bakanlığımızca şu anda uygulandığı üzere 3 yılı geri ödemesiz toplamda 13 yıl vadeli olacak şekilde %3 faiz oranlı avantajlı kredi mekanizması ile OSB'ler su, atıksu, elektrik gibi hizmetleri verebilecek altyapılarını, su geri kazanımını, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji tesislerini, eğitim ve sosyal tesisleri ile inovasyon merkezleri yatırımlarını hayata geçirebileceklerdir. Bu kredi paketi ile OSB'lerimiz Yeşil OSB olma yolundaki altyapı gereksinimlerini de sağlayarak suyun geri kazanıldığı, yenilenebilir enerjinin üretildiği sürdürülebilir sanayi alanları olacaklardır.
2002 sonunda OSB'lerde 415 bin istihdam varken, bugün itibariyle bu rakam yaklaşık 2,2 milyon istihdama ulaşmıştır.
2002 yılı sonunda mevcut OSB'lerdeki üretimdeki parsel sayısı 11.395 iken, bugün itibariyle bu sayı 44.167 parsel artarak toplamda 55.562 parsele ulaşmıştır.
1962-2002 arasında yıllık ortalama 2 adet OSB projesi tamamlanırken, 2003-2021 arasında yıllık ortalama 8 adet OSB projesi inşaatı tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulmuştur” ifadelerini kullandı.
OSB'LER ÇOK SAYIDA GENCE İSTİHDAM SAĞLAYACAK 
Karahocagil açıklamalarına, “Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 2021 yılı Yatırım Programında 20 Yeni OSB projesi ile birlikte devam eden 106 adet OSB projesi bulunmakta olup, bu projeler için 2021 yılında 695 Milyon TL olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 3 Milyar TL harcama yapılmıştır.
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan şehrimiz Amasya'mıza; Merzifon OSB, Suluova OSB, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB, Amasya Organize Sanayi Bölgesi'nin ardından.  
Sn. Cumhurbaşkanımızın katkıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da uygun görmesiyle, 
Amasya Taşova karma Organize Sanayi Bölgesi 363 sicil numarası ile kurulmuştur.
Taşova ilçemizde faaliyete geçecek olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilçemize ve İlimize büyük katkı, çok sayıda gencimize istihdam sağlayacaktır. 
Ayrıca 363. OSB'nin kaydını alıyor olması Ülkemiz adına büyük bir gelişmedir. Gerek ilimizin bulunduğu konum gerekse sanayi kuruluşlarına sahip olmamız bizi hem ülkemizde hem de yurt dışında geniş bir pazara dönüştürme imkânı verecektir” sözleri ile son verdi
Bu haber 238 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI