Bugun...İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE MAMUL YEMEK ALIMI, YEMEK DAĞITIMI, SERVİSİ VE YEMEKHANE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA

İl Müdürlüğü Yemekhanesinde Müdürlüğümüz personellerine mamul yemek alımı, yemek dağıtımı, servisi ve yemekhane temizliği hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

facebook-paylas
Güncelleme: 13-11-2021 09:35:07 Tarih: 13-11-2021 09:27

İL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANESİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELLERİNE MAMUL YEMEK ALIMI, YEMEK DAĞITIMI, SERVİSİ VE YEMEKHANE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA

İl Müdürlüğü Yemekhanesinde Müdürlüğümüz personellerine mamul yemek alımı, yemek dağıtımı, servisi ve yemekhane temizliği hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/719837
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-
  AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN 
  YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH. KORU SOK. 3 05200 AMASYA 
  MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582182990 - 3582181851
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : İl Müdürlüğü Yemekhanesinde Müdürlüğümüz 
  personellerine mamul yemek alımı, yemek dağıtımı, servisi 
  ve yemekhane temizliği hizmet alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONEL YEMEĞİ İÇİN 
  MALZEME DÂHİL YEMEK ALIMI , SERVİS, DAĞITIM 
  VE YEMKHANE TEMİZLİĞİ HİZMETİ ALIMI 2022 YILI 
  İÇİN 12.000 tabldot (4 ÇEŞİT ÖĞLE YEMEĞİ) 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AMASYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 
  YEMEKHANESİNDE
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 03.01.2022, işin bitiş tarihi 30.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 03.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı 
  Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
Gıda Üretim İzin Belgesi veya işletme kayıt belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yemek Hazırlama ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 59 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI