Bugun...DİYANET'TEN “KADRAJIMDA AYET VAR” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Amasya İl Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığınca fotoğraf yarışması düzenleneceğini duyurdu.

facebook-paylas
Tarih: 28-04-2022 08:44

DİYANET'TEN “KADRAJIMDA AYET VAR” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Amasya İl Müftülüğü Diyanet İşleri Başkanlığınca fotoğraf yarışması düzenleneceğini duyurdu.
Yarışma ile ilgili şu paylaşımda bulunuldu, “Gençlerimizin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara ve canlı/cansız her şeye Kur'an'ın nazarıyla bakabilmelerini, dünyayı ayetlerin ışığında görebilmelerini ve anlamlandırabilmelerini sağlamaya dair farkındalıklarının artmasına katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızca fotoğraf yarışması düzenlenmektedir.
Yarışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren herhangi bir Kur'an kursu öğretim programında eğitim almış veya almakta olan 15-25 yaş aralığında tüm gençler katılabilecektir. 
Katılım, https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR linki üzerinden erişim sağlanabilecek şartname çerçevesinde gerçekleşebilecektir”
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “KADRAJIMDA AYET VAR” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
GENEL KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren herhangi bir Kur'an kursu öğretim
programında eğitim almış veya almakta olan kişiler müracaat edebileceklerdir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışma, jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları dışında Nisan 2022 tarihi itibariyle 15 yaşını doldurmuş olan ve aynı tarih itibariyle 25 yaşını doldurmamış haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
4. Fotoğraf ve telif formunun wetransfer ile kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine 29 Mayıs 2022 pazar günü saat 23:59'a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.
5. Fotoğraf sahipleri en fazla 3 (üç) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla fotoğraf ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir fotoğraf için ayrı bir telif formu doldurmalıdır.
6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu taahhüt eder.
7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisine aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
9. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
10. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin Diyanet İşleri Başkanlığına bu ortamlarda eserlerinin yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
11. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
C. FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI
1. Fotoğraf yarışmasında Cep telefonu veya Fotoğraf Makinesi (Kompakt veya DSLR) kullanarak çekilmiş eserler yer alacaktır.
2. Katılımcılar, yarışmaya sayısal (dijital) renkli/siyah-beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli dosyaların düşük kenarları en az 2400


piksel ve boyutları 2 MB'den az olmamalı, 4 MB'yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
4. Yarışmaya gönderilecek eserler Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin
Türkçesi Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacaktır. Ayrıca eserlere gönderenin adı soyadı, sıra numarası ve ayet adı verilecektir.
5. Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten eser sahibine aittir.
7. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını muhtelif zamanlarda sergileyebilir, bu durumda eser sahibine bir defaya mahsus sergileme bedeli ödenir.
8. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler ile reklam içerikli, sponsora ait olabilecek logo veya herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içeriğe yer verilmemelidir.
9. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
10. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç'lik bir LCD
monitörde sunulacaktır. D. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde kullanılabilir.
2. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların bu Şartnamede belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermeyeceğini taahhüt eder.
4. Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
5. Eserlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.
6. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanan eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.
7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve jürinin kararları geçerlidir.
E. ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ
1. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahiplerine aşağıdaki miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri ödülü kazananlara aittir.
Kadrajımda Ayet Var Fotoğraf Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 6.000 - TL
İkincilik Ödülü 4.000 - TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 - TL
Mansiyon Ödülü 1.000 - TL
Sergileme Bedeli 500 - TL
2. Ödül töreninin yeri ve tarihi Başkanlığımızca daha sonra duyurulacaktır. Ödül töreni gerçekleştirilmeyebilir.
F. YARIŞMA TAKVİMİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1. Yarışma Takvimi:
Son Teslim Tarihi: 29 Mayıs 2022 jüri Değerlendirmesi: Haziran/2022
Sonuçların Açıklanması: Haziran/2022
2. Yarışma sonuçları 2022 yılı haziran ayında Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya eposta yoluyla bildirilecektir.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
G. DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ ÜYELERİ
1. Düzenleme Kurulu: Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
Kadir DİNÇ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)
Dr. Fatih KURT (Dini Yayınlar Genel Müdürü)
Sedide AKBULUT (Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı)
Mustafa ÇUHADAR (Radyo ve Televizyon Daire Başkanı)
Firdevs KISIM (Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı)
Murat ÖZTÜRK (Din Hizmetleri Uzmanı)
Seher COŞKUN (PDR)
2. Fotoğraf jüri Üyeleri: Mustafa BİNOL ((AFIAP – ASFOD Başkanı)
Seher MERİÇ (Fotoğraf Sanatçısı)
Mehmet ÖZTÜRK (DİB Foto Muhabiri)
Esra HACIOĞLU (AA Foto Muhabiri)
Esra ÇUHADAR (Fotoğraf Eğitmeni)
Ayşe KAYA (Fotoğraf Sanatçısı)
Bu haber 201 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI