Bugun...AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA-MERZİFON ATM ŞEFLİKLERİ VE KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİKLERİ 2021 YILI AKARYAKIT ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


facebook-paylas
Tarih: 02-12-2020 08:26

AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMASYA-MERZİFON ATM ŞEFLİKLERİ VE KADASTRO BAŞMÜHENDİSLİKLERİ  2021 YILI AKARYAKIT ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Amasya-Merzifon Atm Şeflikleri ve Kadastro Başmühendislikleri 2021 Yılı Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/664980
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA DİĞER ÖZEL 
  BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH MEHMET VARINLI CAD 100 05100 
  AMASYA MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582184010 - 3582184014
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Amasya-Merzifon Atm 
Şeflikleri ve Kadastro Başmühendislikleri 2021 Yılı Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Litre Motorin 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
              idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Akaryakıtın teslimi Amasya Orman İşletme Müdürlüğüne ve 
   Kadastro Başmühendisliklerine ait hizmet ve makam araçları ile 
   iş makineleri depolarına peyderpey yapılacaktır. 
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2021 tarihinde başlayıp,
  31.12.2021 tarihine kadar Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ve 
  Kadastro Başmühendisliklerine ait hizmet ve makam araçları ile iş 
  makinelerinin depolarına peyderpey yapılacaktır. 
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Orman İşletme Müdürlüğü İdare 
  Binası İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
a- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayi ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya sözleşmesi
b- EPDK' dan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı
c- Akaryakıtın verileceği istasyonun Amasya Belediyesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ve çalışma ruhsatı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 1818 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI