Bugun...AMASYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 12 AY SÜRELİ ,2 KISIM ,16 ADET ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 12 ay süreli ,2 kısım ,16 adet şoförsüz ve yakıtsız taşıt kiralama hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

facebook-paylas
Güncelleme: 16-11-2021 08:40:33 Tarih: 16-11-2021 08:35

AMASYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 12 AY SÜRELİ ,2 KISIM ,16 ADET ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ TAŞIT KİRALAMA HİZMET ALIMI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-AMASYA

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 12 ay süreli ,2 kısım ,16 adet şoförsüz ve yakıtsız taşıt kiralama hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/730340
1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ-
  AMASYA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN 
  YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : KIRAZLIDERE MAH. KORU SOK. 3 05200 AMASYA 
  MERKEZ/AMASYA
c) Telefon ve faks numarası : 3582182990 - 3582181851
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 
e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 12 ay süreli, 2 
  kısım, 16 adet şoförsüz ve yakıtsız taşıt kiralama hizmet 
  alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM 13 ADET Yandan Camlı-Çift Sıra Koltuklu 
  Panelvan (Kamyonet Tipi), Şoförsüz ve Yakıtsız ve 
  2.KISIM 2 ADET Yandan Camlı-Çift Sıra Koltuklu 
  Panelvan (Kamyonet Tipi) ,ve 1 ADET Binek Sedan 
  Otomobil Şoförsüz ve Yakıtsız taşıt kiralama
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Amasya İli ve İlçeleri, Görevlendirme ile gidilen tüm il ve 
  ilçeler / AMASYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.12.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı 
  Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
1. KISIM  K1 Yetki Belgeleri veya tasdikli sureti
2.KISIM Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ve ihale tarihinde geçerliliğini koruyan A1 Yetki Belgeleri veya tasdikli sureti , K1 Yetki Belgeleri veya tasdikli sureti
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 
İstekliler teklif edecekleri araçlara ait ruhsat fotokopilerini veya yetkili servis onaylı teklif edilecek aracın marka, model ve tipini belirten belgeleri İhalede vermiş olduğu taşıtın Türkiye Sigorta,Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Kasko değerleri
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı için hizmet alım suretiyle şoförlü veya şoförsüz taşıt kiralanması hizmetleri, her türlü personel ve servis taşıma hizmetleri, ayrı ayrı ve bunlardan birden fazlasının birlikte yapılmış olması benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.Bu haber 58 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI