Bugun...30 KALEM MUHTELİF KURU GIDA GÜZEL SANATLAR LİSESİ-AMASYA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


facebook-paylas
Tarih: 07-08-2020 08:59

30 KALEM MUHTELİF KURU GIDA  GÜZEL SANATLAR LİSESİ-AMASYA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 

30 Kalem Muhtelif Kuru Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                         : 2020/400225

1-İdarenin

a) Adresi                                            : GÖLLÜBAĞLARI MAHALLESİ GÖLLÜ CADDESİ No:111 05100 AMASYA

                                                         MERKEZ/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası                : 3582180567 - 3582180568

c) Elektronik Posta Adresi                  : 751976@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

      internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 30 Kalem Muhtelif Kuru Gıda Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan    

                                                           ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                     : Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Pansiyon Yemekhanesi

c) Teslim tarihleri                                : Muayene Teslim Alma Komisyonunun Onayı doğrultusunda

                                                            31/08/2020 - 31/07/2021 Tarihleri Arası

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                : Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü Göllübağları Mahallesi

                                                           No: 111 AMASYA

b) Tarihi ve saati                                 : 14.08.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bağlı Bulunduğu Ticaret Odası veya Meslek Odalarında Kayıtlı Olduğuna Dair Faaliyet Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü Satınalma Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 330 (üç yüz otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 
Bu haber 380 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER RESMİ İLAN Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI